Mandag 5. juni var hele retailavdelingen samlet til et frokostmøte Etter et informativt møte fikk vi samlet halle sammen til et felles bilde. Retailavdelingen er selve grunnsteinen i selskapet og det er sjeldent at hele avdelingen er samlet . Vi som regel er spredt rundt i hele Norden.

Fra venstre: Kim Eriksen, Rasmus Elnæs. Oscar Hâger, Jonas Persson, Sebastian Rask, Michael Tjelde, Marcus Dahlquist, Kim Eriksen/Lilleknut, Patrick Malm, David Hermansson, Markus Hallgren, Victor Kalliainen, Andreas Einestedt, Oliver Grønvik, Markus Hansen, Niklas Grønvik, Alexander Foss, Fredrik Franklin, Martin Dahle, Trym Thon.

Fraværede:

Jens Hansen, Morten Eriksen og Simon Johannesson.

Til toppen