Glitter lokalet. Foto.

Vi har under flere år hjulpet Glitter med alt fra store til små jobber. Et vanlig oppdrag er å pusse opp en eksiterende butikk eller etablere butikk i nye lokaler.

Glitter fikk muligheten til å flytte til et nytt lokale i kjøpesentret M44 i Bryne, der de allerede hadde en butikk fra før. De tok sjansen å bygget en helt ny butikk i henhold til siste Glitter-konsept.

RIKELEKTRO fikk jobben med å montere ny innredning og utføre elektroinstallasjon, samt flytte den gamle butikken.
Ett par dager gikk med til å forberede det nye lokalet. Deretter var det klart for å starte med flytting og vare-plasering, noe som pågikk parallelt, slik at butikken kunne komme igang fortest mulig.
Alt sammen var gjort på en uke, og da med de gode forberedelsene som gjorde dette mulig.

Et annet oppdrag var når Glitter butikken på Jessheim skulle oppgraderes. Konseptet skulle oppgraderes, noe som innebar ny innredning, ny farge på veggene og nytt gulv.

Butikken stengte i en ukes tid og RIKELEKTRO, bestående av et team av egne ansatte i form av to byggere og en elektriker som jobbet sammen og hjalp hverandre, gjorde det mulig å få bra flyt i arbeidet. På bare 4 dager stod en ny flott butikk ferdig.
At elektrikere måtte skru litt innredning og byggerne måtte hjelpe til å justere lyset, er ikke noe hinder. Det er vår styrke!

Share
Til toppen