Eurosko Torvet lokalet. Foto.

Eurosko butikken på Torvet Vest i Drammen var en etablert skobutikk og når nabobutikken flyttet ut, tok de sjansen på å overta arealet og utvide butikken.

Innredningsleverandøren til Eurosko tegnet opp butikken med en hel ny layout for å best utnytte det nå større lokalen i sin helhet. RIKELEKTRO fikk i oppgave å legge opp et forslag til fremdriftsplan på ombygging, som siden ble akseptert av Eurosko.

Ombyggingen blev koordinert med kjøpesentret slik at de samtidig kunne bygge om fasaden ut mot fellesareal, Når alt sammen var ferdig kunne man presentere en ny flott butikk med ny flott fasade.
Med egne ansatte prosjektledere, elektriker og byggere som river, bygger, maler, legger gulv og monterer, samarbeidet vi med noen lokale underentreprenører i denne ombygning.

Den gamle nabobutikk ble revet i sin helhet, gamle deleveggen ble fjernet og ny butikk kunne vokse fram over begge arealene. Et gammelt raster-tak med innfelt belysning ble tatt ned, og det nå åpne taket ble sprøytemalt sort. Nye nedpendlete belysningskinner med LED spotlights ble montert for en fleksibel belysning som lett kan justeres i fremtiden.

Den gamle innredningen ble pent demontert og transportert til en annen butikk som hadde behov for dette, et godt eksempel på holdbart byggende i renovering av butikker. Det gamle gulvet ble fjernet og nytt vinylbelegg ble lagt. Veggen blev sparklet, malt og tapetsert i henhold til ny Eurosko standard og ny innredning ble montert.

Når vi først gjorde en såpass omfattende ombygging, ble datanettverket i butikken oppgradert med nye cat6 kabler, og ett dataskap ble etablert.

Alt sammen ble gjort på 4 uker og butikken holdt åpent hele veien, noe som er en utfordring men ingen umulighet.

Dette var startskuddet for Eurosko ombygginger våren 2022 og siden da har vi vært i et 40 talls Eurosko butikker i Norden og utført både små og store jobber.

Share
Til toppen